Προϊόντα για την Σύγχρονη Ψηφιακή Τάξη

Διαδραστικοί Πίνακες, Λευκοί Πίνακες Μαρκαδόρου, Διαδραστικοί Projector, Διαδρατικά Λογισμικά

Προϊόντα για την Σύγχρονη Ψηφιακή Τάξη

Διαδραστικοί Πίνακες, Λευκοί Πίνακες Μαρκαδόρου, Διαδραστικοί Projector, Διαδρατικά Λογισμικά

Προϊόντα για την Σύγχρονη Ψηφιακή Τάξη

Διαδραστικοί Πίνακες, Λευκοί Πίνακες Μαρκαδόρου, Διαδραστικοί Projector, Διαδρατικά Λογισμικά


Περίνθου 21 Ν.Ιωνία Μαγνησίας, 38445

Τηλέφωνο: 2421102005, Φαξ: 2421100519

Email: info@b2bexperts.gr